Sunday, 13 October 2013

My passion, My Dream: Our Initiative of social enterpreneurship

My dream what a great statement by Bill Drayton (aged 69), an American social entrepreneur and one of America's 25 Best Leaders in 2005, responsible for the rise of the phrase "social entrepreneur", a concept first found in print in 1972, who said:

 "Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry."

 As a health professional without having any family background of entrepreneurship I had no idea about entrepreneurship. But I always wanted to do something different and contribute something to the society with own level of professional knowledge, experience and expertise in the field of my passion (i.e. maternal and newborn health including sexual and reproductive health in broad) without depending upon donor fund. This is because while working in different development agencies
for almost 15 years I realized that what we do work through donor funded projects are not sustainable. At the same time I thought about empowering female health professional who are mostly following orders rather than working independently like in the developed world.

 That's the reason how I conceived the plan of a Free-standing birthing center in early 2007 with the concept of social enterprise in order to serve urban poor families who are on the process of giving a new life and birth to this world.

 I believed that we, health professionals who are passionate in maternal and new born health having more than 10 years experience can provide quality cost-effective maternity care in a home like environment to encourage natural birth to pregnant mothers and their family members from our level best in order to reduce unnecessary normal childbirth burden to Tertiary Level Paropakar Maternity and Women's Hospital (Prasuti Girha), Thapathali, Kathmandu.

 Based on this conception we, 15 female health professionals from 9 different organizations decided to move on and took advices and suggestions from experienced medical professionals, Obstetrician and Gynecologists, namely Dr. Geeta Rana, Dr Laxmi Raj Pathak, Dr. Indra Basnett and others.
 Then accordingly with our little fund from our own pocket contribution, NPR 100,000 (US $ 1300) each we established our Independent (stand-alone) birthing centre named Aadharbhut Prasuti Sewa Kendar  in July 2007 registering in the Company Registered Office.

For more information can visit our webpage at http://www.apskendra.org.
 

Saturday, 12 October 2013

खोक्रो आदर्श दिनुको कुनै तुक छैन यो २१ औ सब्तादीमा आएर |

होइन हो यो अज्ञानताको सिकार र भिखारी मुर्ख मनुष्य, लक्ष्मी तामांग कति दिन, हप्ता, महिना र सालसम्म मुसु मुसु मुस्कुराउने ?

मेरा प्यारा धार्मिक दाजु भाईहरुले जब मान्छेको दुई जात हुन्छ भन्नु हुन्छ | वहाहरु हामी जस्तो अज्ञानताले मुर्ख भएका र राज्य व्यवस्थाले मुर्ख पारिएका जनता र मानिसहरुलाई अझ मुर्ख र भ्रममा राख्ने प्रयत्न गर्दै हुनु हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ | हो म मान्छु, प्रकृतिको नियम अनुसार हामी मानवको दुई मात्र जात छ | त्यो हो महिला र पुरुष |

तर धार्मिक हिसाबले त्यस्तो छैन | किन कि धार्मिक हिसाबले नेपालका जनता ४ जात ३६ वर्णमा राजा जयस्थिति मल्लले १४ औ सब्तादिमा नेपाल (काठमाडौँ) को मानिसहरुलाई उहाको लिखित नियम कानून "मानव न्याय शास्त्र" र "जयस्थिति मल्लको सुधार" जुन ५ जना इन्डियाको ब्राह्मणहरु: कीर्तिनाथ उपाध्याय कन्याकुब्जा, रघुनाथ झा मैथिली, रामनाथ झा, दक्षिण श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टको सहयोगमा लेखिएका थिए, जसमा मनुस्मृतिमा उल्लेखित सम्पूर्ण नियमहरु कट र पेस्ट गरिएको छ, त्यस अनुसार ४ बर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य, शुद्र हुन् र नेवार समुदायलाई  ३६ जातमा   बिभाजन गरे |

अनि यही नियम कानून अध्धयन गरि बडा महाराज पृथ्बी नारायण शाहले नेपाल अधिराज्य भरिका जनतालाई " ४ बर्ण ३६ जात" बने जुन आजसम्ममा पनि हामी त्यही फलाक्दै आएका छौ कुरै बुझ्ने प्रयत्न नै नगरी उहाले आफ्नो व्दिया उपदेशमा लेखेकै भरमा |

उहाको व्दिया उपदेशमा पनि पुन उल्लेख गरिएको छ ४ जात भन्नाले ब्राह्मण, खस/क्षेत्री, ठकुरी र मगर हो |
यूरोपको भ्रमण पश्च्यात जंग भाहादुर राणाले सन् १८८४ मा लेखेको नेपालको कानून, मुलुकी ऐनमा पुन नेपालका मानिसहरुलाई ५ समूहमा बर्गिकरण गरेको छ छुनु हुने नहुने, चोखो नचोखो र पानी चल्ने नचल्ने आधारमा | जस अनुसार वर्गीकरण यस प्रकार छ:

क) चोखो छुन हुने जातहरु

 १. "तागाधारी" (जनै लगाउने)ल खस-बाहुन, ठकुरी, छेत्री, तराईको बाहुन र राजपुत, नेवार बाहुन र केहि हिन्दु श्रेष्ठ जातहरु

 २. नमासिने मतवाली (दासी नहुने): राई, लिम्बु, सुनुवार, मगर, गुरुङ, नेवार बुद्धिस्टहरु

 ३. मासिने मतवाली (दासी हुने): थारु, चेपांग, कुमाल, शेर्पा, हायू, तामांग, घर्ति

 ख) नचोखो छुन नहुने जातहरु

 ४. पानी नचल्ने तर छुन हुने जात: नेवार समुदायको जोगी, कसाई, खड्गी, मुस्लिम र यूरोपियनहरु

 ५. पानी नचल्ने, छुनु नहुने जात:

- पहाडको कामी, सार्की, दमाई, बादी, गाइने, आदि |
- तराईको धोबी, हलखोर, चमार, दुशाद, डोम, मुसहर, आदि |
- नेवारको कुलु, पोडे, च्यामे |

अब उहाहरु जसले मानवको दुई जात मात्र हुन्छ भन्नु हुन्छ कि चाही उहाहरु संस्थागत धर्मको राजनीतिक गर्न छोडी मानवताको राजनीतिक गर्न थाल्नु पर्यो कि चाही भ्रमको खेति बन्द गरि जुन सुकै १२६ जातजाति र १० थरिका धर्मलाबीहरुसंग यूरोपियनहरु जस्तो आफ्नो बालबच्चा बिहे गर्न र गराउन राजी हुनु पर्यो मेरो बुझाइमा |
नत्र खोक्रो आदर्श दिनुको कुनै तुक छैन यो २१ औ सब्तादीमा आएर |

Evidence of hypocritical society: Irrational comparison of Nepalese women status

In Nepal, almost every Nepali citizen know that there is more Freedom to Janajati  (Tribes such as Magar, Tamang, Rai, Limbu, Gurung, Sherpa, etc) women in what they do, think and wear as compared to Khas (Chhetri, Bahun and Dalit) and Madheshi.

It is all due to the scriptures like law of Manu "Manusmriti" imposed on Khas and Madheshi women since very early childhood that shaped their MIND and BODY so they have to obey, do and die as their father, husbands and male family members said because they are not allowed to think and act independently.

Therefore, it is irrational and illogical to compare between Khas/Madheshi and Janajati women condition in Nepal without knowing the historical facts what is controlling their mind. However, due to increasing in awareness with education situation of Khas/Madheshi women has been improving satisfactorily. 


 As the law of manu said,

•“Women must always be honored and respected by the father, brother, husband and brothers-in-law who desire their own welfare.”

•“If the female members live in grief, the family is destroyed. If the female members are happy, the family flourishes in all directions.”

•“Women shall receive one-quarter share of the inheritance of their parents. If a man has no sons, his daughter may inherit everything he had.”

•“Brothers should give one-forth of their inheritance to their sisters for their sisters’ dowries.”

•“In childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, and when her lord is dead, to her sons; a woman must never be independent.”

•“A father sins unless he marries his daughter off when she reaches puberty.”

•“Women do not care for beauty, nor is their attention fixed on age; they give themselves to the handsome as well as to the ugly just for the fact that he is a man.”

•“A husband should be worshiped as a God.”

•“Even in the home nothing should be done by a child, a young or even an old wife (woman) independently.”

•“A wife, a son, and a slave, these three are declared to have no property. The wealth which they earn is acquired for him to whom they belong.”

•“Women, shudra (or sudra, lowest of four castes), dog and crow embody untruth, sin and darkness.”

•“Women must particularly be guarded against evil inclinations, however trifling they may appear to be; for, if they are not guarded, they will bring sorrow on both the families. Considering it the highest duty of all castes, even wealthy husbands must strive to guard their wives....lest the seed of others be sown on your soil.”

•“It is the nature of women to seduce men in this world, for that reason the wise never remain unguarded in the company of female.”

•“A woman should not go to a meeting place; and they should not dance like the young, but sit at their proper places.”

•“This is the first law...A wife cannot be dismissed from the marriage by a slave, separation or abdication.”
 “A man can leave a barren woman after eight years and one who only gives birth to daughters.”

•“A virtuous wife who after the death of her husband constantly remains chaste, reaches heaven, though she have no son, just like those chaste men.”

•“If a woman should happen to merely to overhear recitations of Vedic mantras by chance, hot molten glass should be poured into her ears.”


One of my fake ID facebook friends from India named, Shakespeare Reborn said:

"There is a great Hindu saying 'where women are worshipped there the gods dwell'. Indeed, in a home where peace, prosperity and harmony prevail there the woman is considered to be Lakshmi, the goddess of fortune and wealth. When she imparts knowledge and wisdom, especially to her young children, she is considered to be the goddess of learning, Saraswati. In the way she runs the household she is considered the goddess of power, Parvati. These three are also consorts to Brahma, Vishnu and Shiva. The mother God, Shakti, comes before this Trinity, so in mythological literature women are held in very high esteem. She is half of man, Ardhangini, as described in Hindu scriptures. Man's moral and psychological personality is imperfect without her. She is his constant companion and consort, sharing with him his joys and sorrows and assisting him in his life's mission of attaining the final bliss of emancipation.

Whilst this was the traditionally held view in the Vedic times, there has been a downgrading of women's status in the modern 'post-Vedic' era. This has been due to a misinterpretation of religious texts, especially the Law Books of Manu (Manu Smriti) which quite clearly state that men and women are equal as sons and daughters' (Manu Smriti 9-13 I). Friedrich Nietzsche, a Western philosopher and spiritualist, says: 'I know of no book in which so many tender and kind remarks are addressed to woman as in the Law Book of Manu; these old grey-bearded saints have a way of being polite to women which has perhaps never been surpassed."

I didn't say Manusmrit was 100% scrap but it is definitely corrupt mindset written law which is very much controversial because in some verses it talks about women as a goddess and in other as a slave with no freedom and independency at all. BUT only some mind luring verses. About a great a Western philosopher and spiritualist, Friedrich Nietzsche he was a misogynist (women's hatred) because he read Manusmriti. Here are some of his Best Quotes On Women in line with Manusmriti!!

1. “The perfect woman is a higher type of human than the perfect man, and also something much more rare.” – Friedrich Nietzsche.

2. A woman may very well form a friendship with a man, but for this to endure, it must be assisted by a little physical antipathy. - Friedrich Nietzsche

3. A real man wants two things: danger and play. Therefore he wants woman as the most dangerous plaything. Man shall be educated for war, and woman for the recreation of the warrior: all else is folly. - Friedrich Nietzsche

4. Men have hitherto treated women like birds which have strayed down to them from the heights; as something more delicate, more fragile, more savage, stranger, sweeter, soulful – but as something which has to be caged up so that it shall not fly away. - Friedrich Nietzsche

5. Supposing that Truth is a woman —well, now, is there not some foundation for suspecting that all philosophers, insofar as they were dogmatists, have not known how to handle women? - Friedrich Nietzsche

6. Everything in woman is a riddle, and everything in woman has one solution—that is pregnancy. For the woman, the man is a means: the end is always the child. - Friedrich Nietzsche

7. When a woman has scholarly inclinations there is usually something wrong with her sexuality. - Friedrich Nietzsche

8. Women are considered deep – why? Because one can never discover any bottom to them. Women are not even shallow. - Friedrich Nietzsche

9. Behind all their personal vanity, women themselves always have an impersonal contempt for woman. - Friedrich Nietzsche

10. You are going to women? Do not forget the whip! - Friedrich Nietzsche

11. Ah, women. They make the highs higher and the lows more frequent. - Friedrich NietzscheThis article titled ‘Let the penis rule’ by Arpana Burjuwal, professionally  a Chemical Engineering,  Kanpur, Uttar Pradesh, India clearly depicts how much hypocrites and double standard is her society. 

She wrote,
Guys and Gals, I am really upset. With what has happened. With what can happen. And with what is happening around us.

Hi, This is Aparna and I am a woman. It has been a struggle to survive in this country as a single woman. All these years.  Every day. Every hour. To fight for basic self respect from the men all around. To prove everytime that just because I am working, Just because I am living alone, I am not available. I am not of dubious character. To the landlords, to the clients, to the bankers, to the drivers, to the accountants, to the shopkeepers, to the men on the street. I began wearing white. I stopped looking good. And still the respect did not come. Many continue to think that there is a man behind me. There must be a man behind me. How can I stand alone with no support and with my back straight , my self dignity intact?
And so I have a solution. We should declare that in this country the ‘penis’ rules publicly. Anything and anyone with a penis can get away with murder. He can abuse, violate everyone with a vagina, rule the house, rule the family and rule the country. He has the property, the social and cultural rights to be a superior human being just because he  has a penis. He can treat the women as sex objects, humiliate them, rape them mentally, emotionally and physically and use physical force to prove that he is the ruler. In fact, I say that we should make it the national symbol. We should put it on our national flag, make it an election symbol. Because that is the only thing we worship. Many men have nothing to boast of except the fact that they have a penis between their legs. It is disgusting.
Let us put up posters of the penis everywhere. In the temples, in the mosques, in the churches, in the buses. It is nauseating to say the least. This is what we have earned in 60 years of independence. This is the heritage that we are proud of? These are the men who claim to be providers, protectors, keepers of our respect? And this heinous act in the capital city of this country? What is the example set for the rest of the country? That if species with a penis can get away with this in New Delhi, then what is the guarantee of any safety in the other cities of this country? But maybe the men there are more human. Maybe the penis for them is right where it should be, between the legs and not in their heads. Because men walking around with a penis in their minds is obnoxious. Groping for bottoms, breasts everywhere. What abject poverty? What a shame?

What are we doing in the streets? Fighting for what? And asking for justice from whom? from the men themselves? There are men at the top and men at the bottom. Can we take the fight back home to our own families? Ask our mothers to fight the abuse of our fathers? Ask our brothers and boyfriends to stop  belittling us, treating us as less than? Can we risk their disapproval? Risk being isolated? Take a stand? Can we stand up for any and every girl being used/abused around us? At the cost of our career? At the cost of social acceptability?

And if we cannot do any of the above, let us make India a country,
Of the men, for the men and by the men.

Let the penis be our national symbol in the world. Our biggest asset.

And let us kill the girls/women. Genocide. Get another Hitler to do it if required. He definitely looks better than a lot of our so called men. educated. sophisticated.

Bullshit. Horseshit. Whatever.

Let the penis rule.

Reference
Let the penis rule. http://www.globalcoordinates.net/blog/2012/12/31/let-the-penis-rule/